Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!

WYBRANA OFERTA
Skrót oferty
mBank

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
8.20 %
Prowizja
0.00 PLN
Ocena klientów ------
WYBRANA OFERTA
Szczegóły oferty
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu 500 000.00 PLN
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy
Przeznaczenie kredytu   Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb firmy
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 8.20 %

Wysokość marży od 8,20%, oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 3M

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 8,20%, oprocentowania oparte jest o stawkę WIBOR 3M

Oprocentowanie nominalne 9.92 %
Oprocentowanie rzeczywiste 10.39 %
miesięczna rata 916.00 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 2.00 PLN Bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości od 2% do 5% kwoty kredytu
Prowizja przygotowawcza 0.00 PLN
Prowizja od niewykorzystanych środków 3.00 % Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi 3%, naliczana w przypadku wykorzystania mniej niż 50% limitu
Wcześniejsza spłata 2.00 % W przypadku rezygnacji w pierwszym roku prowizja wyniesie 2% kwoty kredytu
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie
Zabezpieczenie kredytu Nie Zabezpieczenie kredytu nie jest wymagane, w zależności od indywidualnej oceny banku kredyt może być zabezpieczony gwarancją BGK
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie spłaty Kredytu Krótkoterminowego. Ubezpieczenie nieobowiązkowe, płatne 0,35% od wykorzystanego limitu. Opłata pobierana miesięcznie.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje następujące formy rozliczeń z US:
-książka przychodów i rozchodów,
- ryczałt ewidencjonowany,
- karta podatkowa
Plusy oferty Minusy oferty
Bank nie wymaga zabezpieczenia kredytu. Kredyt dostępny wyłącznie w PLN
Bank nie wymaga ubezpieczenia.
Porównywarka finansowa i kalkulator zdolności kredytowej zawarte na portalu finansowym powstały w oparciu o najwyższe standardy jakości. Nie wykluczamy jednak istnienia niezgodności w zakresie prezentowanych ofert: rodzina na swoim, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, lokaty bankowe, kredyty konsolidacyjne, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe, OFE, kredyty gotówkowe. Każdy produkt, a więc: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, lokata bankowa, karta kredytowa, kredyt konsolidacyjny, OFE, fundusz inwestycyjny jest na bieżąco aktualizowany. W razie jednak jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy pod adresem: klienci@comperia.pl.