Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!

WYBRANA OFERTA
Skrót oferty
PKO Bank Polski

Kredyt obrotowy MSP

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
2.39 %
Prowizja
150.00 PLN
Ocena klientów +-----
WYBRANA OFERTA
Szczegóły oferty
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu negocjowana Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i posiadanej zdolności kredytowej. Dodatkowo w przypadku kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym
Minimalny okres prowadzenia firmy 0 miesięcy
Przeznaczenie kredytu   Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością firmy, w szczególności związanych z:
- procesem rozliczeń pieniężnych wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej,
- zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą i świadczeniem usług,
- pokrycie składek ZUS, US,
- spłatą zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych wobec innego banku,
- wypłatą wynagrodzeń
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać:
- przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze,
- spółki osobowe,
- spółki kapitałowe
- rolnicy indywidualni prowadzący działalność rolniczą w formie:
a) indywidualnych gospodarstw rolnych,
b) działów specjalnych produkcji rolnej
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 2.39 %

Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku od 2,39 p.p. przy czym wysokość marży jest uzależniona od wyników dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz zabezpieczenia

Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej

Oprocentowanie nominalne 8.25 %
Oprocentowanie rzeczywiste 8.56 %
miesięczna rata 902.08 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN
Prowizja przygotowawcza 150.00 PLN Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5% kwoty kredytu
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.20 % 1) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 0,2%;
2) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP, postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego
Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy- 0,006 % dziennie
Wcześniejsza spłata 2.00 % 2,0% kwoty podlegającej wcześniejszej spłaty, przy czym prowizja nie dotyczy: kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu odnawialnego
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Bank nie wymaga zaświadczenia od klientów banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego składki ZUS lub realizują wpłaty podatku do urzędu skarbowego. W pozostałych przypadkach bank wymaga zaświadczenia
Zabezpieczenie kredytu Nie Dla kredytu do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych;
Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności banku.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US
Plusy oferty Minusy oferty
Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy. Bank wymaga zaświadczenia.
Bank wydłużył z 12 do 24 miesięcy, okres kredytowania dla kredytów w rachunku bieżącym i kredytów odnawialnych z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK de minimis, co znacznie ogranicza formalności. Dzięki takiemu rozwiązaniu po roku klienci nie muszą ponownie składać wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu.
Dla kredytów do 500 tys. zł istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych
Porównywarka finansowa i kalkulator zdolności kredytowej zawarte na portalu finansowym powstały w oparciu o najwyższe standardy jakości. Nie wykluczamy jednak istnienia niezgodności w zakresie prezentowanych ofert: rodzina na swoim, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, lokaty bankowe, kredyty konsolidacyjne, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe, OFE, kredyty gotówkowe. Każdy produkt, a więc: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, lokata bankowa, karta kredytowa, kredyt konsolidacyjny, OFE, fundusz inwestycyjny jest na bieżąco aktualizowany. W razie jednak jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy pod adresem: klienci@comperia.pl.