Znajdź najlepszy kredyt dla siebie!

WYBRANA OFERTA
Skrót oferty
Bank BPS

Kredyt w rachunku bieżącym - mikro

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
1.50 %
Prowizja
200.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów ------
WYBRANA OFERTA
Szczegóły oferty
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu 1 250 000.00 PLN Minimalna kwota kredytu wynosi 1 tys. PLN. Maksymalna wysokość może wynieść 1,25 mln PLN.
Minimalny okres prowadzenia firmy 12 miesięcy Minimalny wymagany okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt na finansowanie bieżącej działalności firmy: 1) pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej 2) spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez inny bank
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Klient prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, których przychody z tytułu prowadzonej działalności za ostatni zakończony rok obrachunkowy nie przekroczyły 5 000 000 PLN i zaangażowanie kredytowe w Banku (wraz z wnioskowaną transakcją) nie przekracza 2 000 000 zł.
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 1.50 %

Oprocentowanie kredytu składa się ze wskaźnika WIBOR 3M + marża Banku od 1,5 do 3,5 (marża uzależniona od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej Klienta)

Parametry kredytu negocjowalne; brak możliwości podania oprocentowania nominalnego, oprocentowania rzeczywistego oraz raty kredytu.

Oprocentowanie nominalne 3.22 %
Oprocentowanie rzeczywiste 3.27 %
miesięczna rata 860.17 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 200.00 PLN Prowizja przygotowawcza wynosi min. 2% min 200 zł.
Prowizja od niewykorzystanych środków 3.00 % Prowizja od niewykorzystanych środków wynosi min. 3%.
Wcześniejsza spłata 0.00 % Nie dotyczy.
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Oświadczenie Wymagane jedynie: - zaświadczenie ZUS i US (dokument wymagany w momencie podpisywania umowy kredytowej) - dokumenty finansowe. Brak konieczności przedłożenia biznes planu.
Zabezpieczenie kredytu Tak Dla Klientów wewnętrznych:
-kredyty do kwoty 200 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:
- wekslem własnym in blanco Klienta
- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym.

Dla Klientów zewnętrznych:
- kredyty do kwoty 150 000 PLN mogą być zabezpieczone wyłącznie:
- wekslem własnym in blanco Klienta,
- pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem bieżącym.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie nie jest wymagane.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Dowolna forma prowadzenia rozliczeń z US.
Plusy oferty Minusy oferty
Oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty
Możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności aneksowania umowy
Porównywarka finansowa i kalkulator zdolności kredytowej zawarte na portalu finansowym powstały w oparciu o najwyższe standardy jakości. Nie wykluczamy jednak istnienia niezgodności w zakresie prezentowanych ofert: rodzina na swoim, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, lokaty bankowe, kredyty konsolidacyjne, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe, OFE, kredyty gotówkowe. Każdy produkt, a więc: kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kredyt samochodowy, lokata bankowa, karta kredytowa, kredyt konsolidacyjny, OFE, fundusz inwestycyjny jest na bieżąco aktualizowany. W razie jednak jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt mailowy pod adresem: klienci@comperia.pl.